Лікування дітей у клініці Odontopractica

Головна особливість лікування дітей, особливо до 6–7 років, полягає в складності встановлення довірливого контакту, необхідного для подолання страху лікування. На це може знадобитися досить багато часу і нервової енергії лікаря. І навіть за цих умов результат – згода дитини на лікування – не може бути гарантованим. 

Ці складнощі разом з економічними реаліями існування клініки вимушують нас оцінювати лікування дітей не тільки за результатами , а й за витратами часу, навіть в тих випадках, коли лікування провести не вдалось.

Єдиною альтернативою такому підходу, що дозволяє уникнути сильної психічної травми дитини, є лікування під наркозом. Ми рекомендуємо цей метод, бо він дозволить зберегти довіру Вашої дитини до лікаря, попередить утворення в підсвідомості дитини стійкої негативної реакції на лікування, що може залишитися на все її життя. 

Ще однією відмінністю лікування дітей є застосування найдосконаліших, найсучасніших і тому найдорожчих матеріалів. Необхідність цього виходить з цілого ряду анатомічних, фізіологічних та психічних особливостей дитини і пояснюється намаганням отримати оптимальний результат лікування у вкрай складних умовах.